Welkom

Advocatenkantoor Huygen is opgericht in 1986. Het kantoor is actief in vele domeinen van het recht.

Volgende afdelingen en werkterreinen:

  • strafrecht
  • faillissementen: Mr. Huygen werkt samen met mr. Leen Velkeneers (kantoor te Tongeren, Verhenis 31) als curator.
  • schuldbemiddeling: sedert 1998
  • bouwrecht: partner en juridisch adviseur Livios, grootste bouwsite in België.
  • verbintenissenrecht: huur / koop-verkoop
  • aansprakelijkheidsrecht
  • invorderingen en incasso
  • familierecht

Ons kantoor huldigt bij voorkeur het adagium : "Veritatis simplex oratis est" (Seneca). Vrij vertaald : de taal van de waarheid is eenvoudig.

Het 'recht' is niet saai, doch steeds in verandering en boeiend in haar toepasing. Jaren geleden woonden wij een toespraak bij van de Voorzitter van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. De Voorzitter had de gave van het gesproken woord en de timing. Zijn toespraak vatte hij aan met een schetsend verhaal ;

"In een plaatselijk ziekenhuis, op de afdeling geriatrie, was het wisseling van de nachtdienst. Het afdelingshoofd, dokter L., droeg aan de nachtzuster (verpleegkundige) op om stipt 22.00 uur aan alle patiënten op de gang een slaappilletje toe te dienen. De patiënten stonden bekend om hun luidruchtig en opstandig gedrag in de avonduren. Vandaar. De dokter verliet het zoekenhuis en de avond viel. De hoofdzuster bracht alles in gereedheid om de medicatie toe te dienen om 22.00 uur, zoals haar was gevraagd en opgelegd. Plichtsbewust begon de hoofdzuster aan haar ronde langs de kamers van de patiënten. Na enkele kamers bezocht te hebben stelde de hoofdzuster vast dat de meeste patiënten sliepen en dat anderen zeer rustig waren.

De hoofdzuster werd voor de keuze geplaatst.

Zou zij haar opdracht ( wet) stipt moeten uitvoeren ? Diende zij de patiënten te wekken... Was dit wel de bedoeling geweest ? De opdracht was precies ingegeven om de nachtrust van de patiënten te waarborgen. Hen wakker maken strookte niet met het doel van de opdracht, bovenal was het bijzonder rustig op de afdeling. Indien zij besloot hen niet wakker te maken; negeerde zij dan niet de opdracht van de dokter ? Schond zij dan niet de opdracht (wet) ? Kon zij de opdracht aanpassen naar de omstandigheden en naar haar hand zetten ? Zij was immers enkel uitvoerder van de opdracht en niet de opdrachtgever. Mocht zij de opdracht interpreteren ? En in welke mate ? Moest zij enkel oog hebben voor het doel van de opdracht ( de rust op de afdeling ) ? Of moest zij de geest van de opdracht respecteren en niets doen ?"

Hoe een simpele opdracht ( wet) in haar toepassing veelzijdig en tegelijk eenvoudig kan zijn naargelang de omstandigheden.

Na 25 jaar vinden wij dit nog steeds boeiend. Elk dossier dag na dag te behandelen, met wisselende invalshoeken, zodat het recht in beweging blijft.

"Veritatis simplex oratio"